2017


Anexa01-BilantLunar-iunie 2017

Anexa01-BilantLunar-mai 2017

Anexa02-Cont de rezulat patrimonial DDS TR.II.2017

Anexa03-Fluxuri trezorerie DDS TR.II.2017

Anexa30b-Plati restante DDS TR.I.2017

Anexa31b DDS TR.I.2017

Anexa33-DDS TR.I.2017

Anexa40b-DDS TR.I.2017

Anexa01-BILANT DDS TR.II.2017

Anexa01-BilantLunar- martie 2017

Anexa01-BilantLunar-aprilie 2017

Anexa01-BilantLunar-feb.2017

Anexa01-BilantLunar-ian.2017

Buget initial 2017

Buget rectificat 17.05.2017

Buget rectificat 28.06.17

Bilant-DDS -TR.I.2017

Cont de rezultat patrimonial -Tr.I.2017

DDS TR.II.2017 ConturiExecutieCheltuieli CT.51.02

DDS TR.II.2017 ConturiExecutieCheltuieli CT.61.02

DDS TR.II.2017 ConturiExecutieCheltuieli

DDS TR.II.2017-BalantaSintetica

DDS TR.II.2017ConturiExecutieCheltuieli CT.65.02

DDSBalantaSintetica -trim.I.2017

DDSLunarBalantaSintetica-aprilie

DDSLunarBalantaSintetica-feb.2017

DDSLunarBalantaSintetica-ian.2017

DDSLunarBalantaSintetica-iunie 2017

DDSLunarBalantaSintetica-mai 2017

DDSLunarBalantaSintetica-martie 2017

DDS-TR.I.2017 ConturiExecutieCheltuieli CT.74.02.

DDS-TR.I.2017- ConturiExecutieCheltuieli-CT.61.02

DDS-tr.I.2017 ConturiExecutieCheltuieli-CT.68.02

DDS Cont executie venituri-DDS TR.I.2017

DDS ConturiExecutieCheltuieli- TR.I.2017-CT.70.02.

DDS ConturiExecutieCheltuieli-DDS TR.I.017

DDS ConturiExecutieCheltuieliDetaliere-CT.51.02.TR.I.2017

DDS Tr.I.2017- ConturiExecutieCheltuieli ct.65.02.

DDS TR.I.2017 ConturiExecutieCheltuieli CT.84.02.

DDS TR.I.2017 ConturiExecutieCheltuielict.56.02.

DDS TR.I.2017- ConturiExecutieCheltuieli-CT.83.02

DDS TR.II 2017ConturiExecutieCheltuieli CT.56.02

DDS TR.II.2017 Cont executie venituri

Fluxuri de trezorerie -tr.I.2017

Indicatori trimestrul I 2017

venituri cheltuieli

Indicatori executie tr. II 2017

Indicatori executie 2 tr. II 2017