Comisia  pentru administrare publică locală, juridică,amenajarea teritoriului și urbanism, aparărea ordinii publice, a drepturilor și libertaților cetatenilor :


       Comisia  pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget-finanțe,administrarea domeniului public și privat al comunei, agricultură,gospodărire comunală,protecția mediului , servicii și comerț:


Comisia pentru învățământ,sănătate,cultură,protecție socială, activități sportive și agrement:


Nr. crt.   Numele și prenumele Partid politic
1. Albu Ioan PSD
2. Barna Diana Georgiana PSD
3. Berian Adriana PRO ROMÂNIA
4. Botez Cristian PRO ROMÂNIA
5. Brumă Benoni PMP
6. Dascălu Silviu PNL
7. Oancea Carmil PSD
8. Pușcașu Dorel PNL
9. Stanciu Gheorghe PSD
10. Vîlcu Octavian PRO ROMÂNIA
11. Vlad Constantin PNL