Nr. Data Conținut Fișier Anexă
31 28/07/2022 [Caracter normativ] privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici și aprobarea Devizului General actualizat în iulie 2022 pentru obiectivul de investiții „Realizarea rețea apă potabilă și canalizare satele Filipești și Bogdănești, comuna Bogdănești, județul Bacău” Descarcă

[Caracter normativ] privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici și aprobarea Devizului General actualizat în iulie 2022 pentru obiectivul de investiții „Realizarea rețea apă potabilă și canalizare satele Filipești și Bogdănești, comuna Bogdănești, județul Bacău”

Descarcă

30 28/07/2022 [Caracter normativ] privind modificarea Programului de investiții al U.A.T. Bogdănești, județul Bacău, pentru anul 2022 Descarcă

[Caracter normativ] privind modificarea Programului de investiții al U.A.T. Bogdănești, județul Bacău, pentru anul 2022

Descarcă

29 28/07/2022 [Caracter normativ] privind rectificarea bugetului U.A.T. Bogdănești pe trim. III 2022 Descarcă

[Caracter normativ] privind rectificarea bugetului U.A.T. Bogdănești pe trim. III 2022

Descarcă

28 28/07/2022 [Caracter normativ] privind aprobarea execuției bugetului U.A.T. Bogdănești pe trim. II 2022 Descarcă

[Caracter normativ] privind aprobarea execuției bugetului U.A.T. Bogdănești pe trim. II 2022

Descarcă

27 30/06/2022 [Caracter normativ] pentru aprobarea cotizației anuale la Asociația de Dezvoltare Intercomunitare Bacău– ADIB pentru anul 2022 Descarcă

[Caracter normativ] pentru aprobarea cotizației anuale la Asociația de Dezvoltare Intercomunitare Bacău– ADIB pentru anul 2022

Descarcă

26 30/06/2022 [Caracter normativ] privind aprobarea cotizaţiei anuale la patrimoniul „Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău”, pentru anul 2022 Descarcă

[Caracter normativ] privind aprobarea cotizaţiei anuale la patrimoniul „Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău”, pentru anul 2022

Descarcă

25 26/05/2022 [Caracter normativ] privind amplasarea de indicatoare rutiere de limitare a vitezei pe toate străzile din satele Bogdănești și Filipești, comuna Bogdănești, județul Bacău Descarcă

[Caracter normativ] privind amplasarea de indicatoare rutiere de limitare a vitezei pe toate străzile din satele Bogdănești și Filipești, comuna Bogdănești, județul Bacău

Descarcă

24 26/05/2022 [Caracter normativ] privind aprobarea Contractului de asociere pentru finanțarea activității de protecție tip rezidențial a persoanei cu handicap pentru anul 2022 și stabilirea nivelului contribuției anuale la cheltuielile privind activitatea de protecție de tip rezidențial a persoanei cu handicap pentru anul 2022 Descarcă

[Caracter normativ] privind aprobarea Contractului de asociere pentru finanțarea activității de protecție tip rezidențial a persoanei cu handicap pentru anul 2022 și stabilirea nivelului contribuției anuale la cheltuielile privind activitatea de protecție de tip rezidențial a persoanei cu handicap pentru anul 2022

Descarcă

23 28/04/2022 [Caracter normativ] privind aprobarea documentației de dezmembrare a imobilului cu numărul cadastral 60939 înscris în Cartea funciară nr.60939 a UAT Bogdănești Descarcă

[Caracter normativ] privind aprobarea documentației de dezmembrare a imobilului cu numărul cadastral 60939 înscris în Cartea funciară nr.60939 a UAT Bogdănești

Descarcă

22 28/04/2022 [Caracter normativ] privind aprobarea marcării de masă lemnoasă provenită din pășunea împădurită proprietate privată a comunei Bogdănești, ce se va exploata în anul 2022 Descarcă

[Caracter normativ] privind aprobarea marcării de masă lemnoasă provenită din pășunea împădurită proprietate privată a comunei Bogdănești, ce se va exploata în anul 2022

Descarcă

21 28/04/2022 [Caracter normativ] privind aprobarea listei partizilor cu masă lemnoasă provenită din fondul forestier proprietate privată a comunei Bogdănești, ce se va exploata în anul 2022 Descarcă

[Caracter normativ] privind aprobarea listei partizilor cu masă lemnoasă provenită din fondul forestier proprietate privată a comunei Bogdănești, ce se va exploata în anul 2022

Descarcă

20 28/04/2022 [Caracter normativ] privind aprobarea Actului Adițional nr.5 la Contractul de concesionare pentru delegarea gestiunii serviciilor de colectare și transport deșeuri municipale în județul Bacău nr.180/2957/06.05.2015 ( diminuarea tarifului de la 1414,47 lei/tonă fără T.V.A. la 994,86 lei/tonă fără T.V.A.) Descarcă

[Caracter normativ] privind aprobarea Actului Adițional nr.5 la Contractul de concesionare pentru delegarea gestiunii serviciilor de colectare și transport deșeuri municipale în județul Bacău nr.180/2957/06.05.2015 ( diminuarea tarifului de la 1414,47 lei/tonă fără T.V.A. la 994,86 lei/tonă fără T.V.A.)

Descarcă

  Nr. Data Conținut Fișier Anexă